ENG ՀԱՅ
       Գլխավոր էջ
  Բառարան  
 
Նախաձեռնության իրավունք

Համաձայնագրերի երաշ- խավորի և ընդհանուր շահերի պաշտպանի իր դերը կատարելու նպատա- կով Հանձնաժողովին վերապահվեց նախաձեռնու- թյան իրավունք, որը վերջինիս լիազորում է, ինչպես նաև պահանջում է առաջարկներ ներկայացնել Համաձայնագրով նախա- տեսված խնդիրների վերա- բերյալ այն դեպքերում, երբ դա ուղղակիորեն նախա- տեսված է Համաձայնա- գրով, կամ երբ Հանձնաժո- ղովին այն անհրաժեշտ է համարում:
 
 
   Մշակութային բառեր թարգմանելիս, որոնք դժվար է հասկանալ, եթե ծանոթ չես այդ մշակույթին, հաճախ խորհուրդ է տրվում ավելացնել մշակութային բառը նկարագրող բառեր:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Գլխավոր Էջ
    Մեր մասին
    ԵՄ - Հայաստան
    Նորություններ
    Թարգմանություններ
    Բառարան
    Թարգմանության
ակունքներ
    Թարգմանությունների
կենտրոններ
    Թարգմանությունները
ԵՄ-ում
    Թարգմանությունների
ստանդարտ
    Օգտակար նյութեր
    Խորհուրդներ
    Հղումներ
    Կապ մեզ հետ
     
  Թարգմանությունների կենտրոնի առաքելությունը
 
        «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության թարգմանությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը ՀՀ արդարադատության նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որը ստեղծվել է 2008 թվականին փետրվարի 22-ի ՀՀ կառավարության N 163-Ն որոշմամբ։
        Թարգմանությունների կենտրոնի առաքելությունն է ապահովել ՀՀ իրավական ակտերի և ԵՄ իրավական ակտերի որակյալ թարգմանությունը համապատասխանաբար անգլերենով և հայերենով և թարգմանված իրավական ակտերի հանրամատչելիությունն ինտերնետային կայքի միջոցով:
       
Թարգմանություններ
     ՀՀ իրավական ակտեր և այլ փաստաթղթեր Արտագրել
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ)
ENG ՀԱՅ
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
ENG ՀԱՅ
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
ENG ՀԱՅ
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
ENG ՀԱՅ
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
ENG ՀԱՅ
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
ENG ՀԱՅ
     ԵՄ և ԵՀ իրավական ակտեր և այլ փաստաթղթեր Արտագրել
 
Եվրոպական միությունում դեղերի ոլորտը կարգավորող կանոններ
Պատշաճ արտադրական գործունեության (ՊԱԳ) ԵՄ ուղեցույց
ENG ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 8-Ի 2000/31/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆԸ ԲՆՈՐՈՇ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՄԱՍՆԱՎՈՐԱՊԵՍ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՌԵՒՏՐԻ ՈՐՈՇ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԵՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՌԵՒՏՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳ)
ENG ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 20-Ի 98/84/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՄՈՒՏՔԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԿԱՄ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՄՈՒՏՔԻՑ ԲԱՂԿԱՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
ENG ՀԱՅ
 
ԴԵՊԻ ԾՈՎ ԵԼՔ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱՆՑԻԿ ԱՌԵՎՏՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ
ENG ՀԱՅ
 
ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅՈՒՄ
ՋԱՌ-ՖՍԼ 3. Թռիչքային անձնակազմի անդամների (բժշկական) վկայագրում
ENG ՀԱՅ
 
ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ` ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԹԻՎ R (99) 19 ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ENG ՀԱՅ
 
 
   
  Հեռ. (37410) 380542, (37410) 380543   Ֆաքս. (37410) 380542   Էլ-փոստ. info@translation-centre.am