ENG ՀԱՅ
       Գլխավոր էջ
  Բառարան  
 
Ներդաշնակեցում

Սա ենթադրում է անդամ պետությունների ներպետա- կան իրավունքների ներդաշ- նակեցում` շատ հաճախ ազգային խոչընդոտները վերացնելու համար, որոնք աշխատողների, ապրանք- ների, ծառայությունների և կապիտալի ազատ տեղա- շարժի հնարավորություն չեն տալիս:
 
 
   Բարձրորակ և ճշգրիտ թարգմանություն ունենալու համար անհրաժեշտ է կատարել տեքստի վերլուծու- թյուն, ինչպես նաև բազային միավորի՝ նախադասության բաղադրիչների վերլուծու- թյուն։
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Գլխավոր Էջ
    Մեր մասին
    ԵՄ - Հայաստան
    Նորություններ
    Թարգմանություններ
    Բառարան
    Թարգմանության
ակունքներ
    Թարգմանությունների
կենտրոններ
    Թարգմանությունները
ԵՄ-ում
    Թարգմանությունների
ստանդարտ
    Օգտակար նյութեր
    Խորհուրդներ
    Հղումներ
    Կապ մեզ հետ
     
  Թարգմանությունների կենտրոնի առաքելությունը
 
        «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության թարգմանությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը ՀՀ արդարադատության նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որը ստեղծվել է 2008 թվականին փետրվարի 22-ի ՀՀ կառավարության N 163-Ն որոշմամբ։
        Թարգմանությունների կենտրոնի առաքելությունն է ապահովել ՀՀ իրավական ակտերի և ԵՄ իրավական ակտերի որակյալ թարգմանությունը համապատասխանաբար անգլերենով և հայերենով և թարգմանված իրավական ակտերի հանրամատչելիությունն ինտերնետային կայքի միջոցով:
       
Թարգմանություններ
     ՀՀ իրավական ակտեր և այլ փաստաթղթեր Արտագրել
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ)
ENG ՀԱՅ
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
ENG ՀԱՅ
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
ENG ՀԱՅ
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
ENG ՀԱՅ
     ԵՄ և ԵՀ իրավական ակտեր և այլ փաստաթղթեր Արտագրել
 
Եվրոպական միությունում դեղերի ոլորտը կարգավորող կանոններ
Պատշաճ արտադրական գործունեության (ՊԱԳ) ԵՄ ուղեցույց
ENG ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 20-Ի 98/84/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՄՈՒՏՔԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԿԱՄ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՄՈՒՏՔԻՑ ԲԱՂԿԱՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
ENG ՀԱՅ
 
ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅՈՒՄ
ՋԱՌ-ՖՍԼ 3. Թռիչքային անձնակազմի անդամների (բժշկական) վկայագրում
ENG ՀԱՅ
 
ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ` ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԹԻՎ R (99) 19 ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ENG ՀԱՅ
 
  Նորություններ
  15.08.2014  
 
    Թվինինգը տեխնիկական աջակցության գործիք է, որը հնարավորություն է ընձեռնում շահառու երկրի պետական մարմնին անմիջական համագործակցություն հաստատել ԵՄ անդամ պետության համապատասխան մարմնի հետ՝ ինստիտուցիոնալ և մարդկային կարողությունների զարգացման, աշխատանքային մեթոդաբանության կատարելագործման և նմանատիպ այլ նպատակներով:     >>>
       
     
 
   
  Հեռ. (37410) 380542, (37410) 380543   Ֆաքս. (37410) 380542   Էլ-փոստ. info@translation-centre.am