ENG ՀԱՅ
       Գլխավոր էջ
  Բառարան  
 
Տնտեսության գլոբալացում

Նշված տերմինը վերաբե- րում է ամբողջ աշխարհում ծավալվող տնտեսական ինտեգրման գործընթացին, որի հիմնական շարժիչ ուժերն են` միջազգային առևտրի և կապիտալի շարժի ազատականացումը, տեխնոլոգիական առաջըն- թացի զարգացումը և ինֆորմացիոն հասարակու- թյան ձևավորումը, ապա- կարգավորումը:
 
 
   Կան բառեր, որոնք ընդհանրապես հնարավոր չէ թարգմանել: Օր.` Wrangler, Adidas, Tandoori, Levi's, sari, raga, Ջերմուկ և այլն: Դրանք պետք է տառադարձել, իսկ անհրա- ժեշտության դեպքում` ավե- լացնել նաև նկարագրող կամ բացատրող բառեր:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Գլխավոր Էջ
    Մեր մասին
    ԵՄ - Հայաստան
    Նորություններ
    Թարգմանություններ
    Բառարան
    Թարգմանության
ակունքներ
    Թարգմանությունների
կենտրոններ
    Թարգմանությունները
ԵՄ-ում
    Թարգմանությունների
ստանդարտ
    Օգտակար նյութեր
    Խորհուրդներ
    Հղումներ
    Կապ մեզ հետ
     
  Թարգմանությունների կենտրոնի առաքելությունը
 
        «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության թարգմանությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը ՀՀ արդարադատության նախարարության ենթակայությանը հանձնված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որը ստեղծվել է 2008 թվականին փետրվարի 22-ի ՀՀ կառավարության N 163-Ն որոշմամբ։
        Թարգմանությունների կենտրոնի առաքելությունն է ապահովել ՀՀ իրավական ակտերի և ԵՄ իրավական ակտերի որակյալ թարգմանությունը համապատասխանաբար անգլերենով և հայերենով և թարգմանված իրավական ակտերի հանրամատչելիությունն ինտերնետային կայքի միջոցով:
       
Թարգմանություններ
     ՀՀ իրավական ակտեր և այլ փաստաթղթեր Արտագրել
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ)
ENG ՀԱՅ
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
ENG ՀԱՅ
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
ENG ՀԱՅ
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
ԱԶԱՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
ENG ՀԱՅ
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ
ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
ENG ՀԱՅ
     ԵՄ և ԵՀ իրավական ակտեր և այլ փաստաթղթեր Արտագրել
 
Եվրոպական միությունում դեղերի ոլորտը կարգավորող կանոններ
Պատշաճ արտադրական գործունեության (ՊԱԳ) ԵՄ ուղեցույց
ENG ՀԱՅ
 
ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅՈՒՄ
ՋԱՌ-ՖՍԼ 3. Թռիչքային անձնակազմի անդամների (բժշկական) վկայագրում
ENG ՀԱՅ
 
ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ` ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԹԻՎ R (99) 19 ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ENG ՀԱՅ
 
  Նորություններ
  15.08.2014  
 
    Թվինինգը տեխնիկական աջակցության գործիք է, որը հնարավորություն է ընձեռնում շահառու երկրի պետական մարմնին անմիջական համագործակցություն հաստատել ԵՄ անդամ պետության համապատասխան մարմնի հետ՝ ինստիտուցիոնալ և մարդկային կարողությունների զարգացման, աշխատանքային մեթոդաբանության կատարելագործման և նմանատիպ այլ նպատակներով:     >>>
       
     
 
   
  Հեռ. (37410) 380542, (37410) 380543   Ֆաքս. (37410) 380542   Էլ-փոստ. info@translation-centre.am